KUJDES FAQJA QË PO SHIKONI ËSHTË NË FAZËN E NDËRTIMIT!!!!

Tuesday, 25 November 2014

Diplomohet brezi i parë i studentëve në Shkollën e Muzikës Bizantine  Shkolla e Muzikës Bizantine është tashmë një realitet i bukur. Bëhet fjalë jo vetëm për ringjalljen e një tradite mijëvjeçare, por edhe për një hap cilësor, duke përgatitur psaltë me njohuri të gjera për muzikën bizantine dhe atë në përgjithësi. Ndaj e diela e 16-të nëntorit, ishte një ditë historike, sepse u diplomua  brezi i parë i psaltëve profesionistë.
 
   Kjo ceremoni u krye nga presidenti i shkollës, Kryepiskopi Anastas, në kishën katedrale “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë, në fund të Liturgjisë Hyjnore, në praninë e episkopëve, klerit, studentëve, pedagogëve dhe besimtarëve të shumtë.
 
   Në fillim të saj foli Fortlumturia e Tij Anastasi, duke theksuar se: “Është bërë një përpjekje për shumë vjet nga shumë bashkëpunëtorë të shtrenjtë dhe të dashur për të pasur sa më shumë psaltë jo vetëm në Tiranë, por në mbarë Shqipërinë. Unë dua të falënderoj dy koret tona, që na përfaqësojnë më së miri. Sepse koret përfaqësojnë zërin e popullit dhe nëpërmjet tyre ne mund të ndjejmë më shumë Liturgjinë Hyjnore. Dua të falënderoj korin e z. Milto Vako, si dhe korin bizantin, që drejton me shumë përkujdesje z. Theodhor Peci”.
 
   Përpara besimtarëve u ndanë diplomat për gjashtë studentët që përfunduan studimet, brenda një atmosfere festive shoqëruar me shumë duartrokitje.
 
   Më pas Kryepiskopi Anastas shtoi:“Me sa kuptoj duartrokitjet nuk janë vetëm për të tashmen por dhe për të ardhmen që këta studentë të mos jenë të mirë, por të shkëlqyer në këtë art. Këta djem ishin bursantët tanë për dy vjet dhe kushtet në konviktin e Thavorit janë shumë të mira. Prandaj ka rëndësi ajo që thotë Zoti se“kujt i jepet shumë, shumë ka për t’iu kërkuar”. Pra, vazhdim të mbarë që e gjithë Shqipëria të gëzojë traditën e bukur të Muzikës Bizantine. Por kjo nuk do të thotë që ju t’i lini vetëm këta që të psalin, se ata psalin si përfaqësuesit tanë, ne duhet të mësojmë më shumë himne që të psalim së bashku në adhurim”.
 
   Ceremonia u mbyll duke u psalur nga të gjithë himni “Cili Perëndi është aq i madh sa Perëndia ynë. Ti je Perëndi i vetëm që bën çudira”.
                                  
Theodhor Peci
 
 
 

Tuesday, 28 October 2014

Shenjtërimi i Kishës se re Katedrale të Shën Dhimitrit në Berat

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË
NJOFTIM PER SHTYP
Shenjtërimi i Kishës se re Katedrale të Shën Dhimitrit në Berat

     “Çdo kishë orthodhokse është vend paqeje, ngushëllimi, vend, ku njerëzit gjejnë jo vetëm Perëndinë, por edhe veten e tyre. Njëkohësisht është vend vëllazërimi, ku takohemi me respekt me njëri-tjetrin. Për më tepër, është vend ripërtëritjeje shpirtërore dhe shenjtërimi. Vend lavdërimi i Perëndisë, ku bashkekzistojnë e vërteta, dashuria dhe bukuria. Kisha e re Katedrale e Beratit, ndërsa lartësohet në qendër të qytetit, përbën mushkërinë e tij kryesore.”
     Duke theksuar me këto fjalë rëndësinë e kishës së hirshme për jetën e besimtarëve, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi, shenjtëroi ditën e diel, 26 tetor 2014, në të kremten e Shën Dhimitrit, Kishën e re Katedrale të Beratit, që i kushtohet këtij shenjtori të Kishës sonë. Në Shërbesën e Shenjtërimit morën pjesë Mitropoliti i Beratit, Hirësia e Tij Ignati, Episkopi i Amantias Nathanaili dhe shumë klerikë.
     Që herët në mëngjes dhjetëra e dhjetëra besimtarë, mes tyre shumë të rinj, nga qyteti antik dhe me tradita të veçanta në besimin orthodhoks, por dhe e gjithë zona e Myzeqesë dhe nga zona të tjera të vendit, kishin mbushur oborrin e Kishës, duke marrë pjesë me lutjen e tyre në aktin e hirshëm të Shenjtërimit, me litaninë e lipsaneve të shenjta dhe në vazhdim, me shenjtërimin e Tryezës së Shenjtë dhe në Liturgjinë Hyjnore. Në shërbesa morën pjesë edhe përfaqësues të komuniteteve fetare, autoriteteve lokale, deputetë të zonës etj.
     Katedralja e re e ndërtuar mjeshtërisht, me sipërfaqe totale 527 m2 dhe lartësi 22 m, u themelua në vitin 1994, mes shumë vështirësish dhe në një kohë kur qyteti i Beratit ishte goditur nga një epidemi kolere. Nisi të ndërtohet në vitin 2002, me projektin arkitektonik dhe supervizimin e Zyrës Teknike të Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Shpenzimet për përfundimin e kësaj vepre arritën në 850.000 euro, fonde që erdhën si donacione nga burime të ndryshme jashtë vendit, me përkujdesjen personale të Kryepiskopit Anastas.
     Nga muaji qershor deri në tetor të vitit 2014, janë shenjtëruar shtatë kisha të shenjta, në zona të ndryshme të Shqipërisë, të cilat zbukurojnë vendin dhe transmetojmë mesazhe besimi e shprese: dy në Tiranë, në Shkodër, Pogradec, Aliko, Këlcyrë dhe Berat. 
Tiranë 28.10.2014

      Foto: Dhjakon Stefan Ritsi